Factor A: Gewogen Dienstjaren

Let op: Deze uitleg is van toepassing op de (oude) kantonrechtersformule (t/m 2008), de XYZ-formule en de Formule van het Haagse Hof. Op de kantonrechtersformule 2009 (vanaf 1 januari 2009) is een andere berekening van de gewogen dienstjaren van toepassing.

De dienstjaren worden als volgt gewogen:

  • Elk dienstjaar tot en met het 39e levensjaar = 1
  • Elk dienstjaar vanaf het 40e tot en met het 49e levensjaar = 1,5
  • Elk dienstjaar vanaf het 50e levensjaar = 2

Peildatum voor de leeftijd is de datum van ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Wanneer het dienstverband slechts korte tijd (maximaal een jaar of drie) geduurd heeft, past de kantonrechter doorgaans de kantonrechtersformule niet strikt toe. In het algemeen wordt dan sterk naar boven afgerond.